Karaçelebi Hüsamettin Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Karaçelebi Hüsamettin Efendi Osmanlı bilgini (Karaman ? – İstanbul 1614).

Tarihçi Karamanî Mehmed Paşanın kardeşi.

Çeşitli yerlerde kadılıklarda bulundu.

Rumeli kazaskerliği yaptı.

1598’de sadrazam Hadim Haşan Paşanın teklifi ile Şeyhülislâmlık makamına getirilmek istendi. Fakat padişah onun yerine Hoca Saadeddin Efendiyi şeyhülislam yaptı.

Bir cevap yazın