Karain Mağarası,Tarihçesi,Özellikleri

Karain Mağarası,Antalya-Burdur karayolunun 13. km’sinde Karain işaret levhasından sola dönülerek Karain Mağarası yoluna girilir.

Karain Mağarasının Özellikleri

Antalya’ya uzaklığı 27 km’dir. yükseltisi 650 m. 1946’da K. Kökten tarafından keşfedildi. Mağara aralarında ince dehlizler bulunan üç büyük

Karain Mağarasının Tarihçesi

Karain Mağarası, Anadolu ve Yakın Doğu tarihi açısından önemli bir paleolitik merkezdir.

Mağara paleolitik, neololitik, kalkolitik, eski tunç gibi protohistorik çağlarda ve klasik çağda insanlar tarafından sürekli bir biçimde iskan edilmiştir.

Karain Mağarası’nda yapılan kazılarda elde edilen arkeolojik buluntular alt paleolitikten geç Roma dönemine kadar görülen yerleşim izleri ile Anadolu arkeolojik çalışmalarında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Klasik dönemlerdeki kullanım daha çok Adak Mağara (tapınak) niteliğinde olup, mağara alnı ve dış duvarları üzerinde Grekçe kitabe ve nişler bulunmaktadır.

Kaya kovuğundan meydana gelir. Karışık durumdaki 1. tabaka yüzeyden 110 sm derinliğe uzanır. Bizans, Roma, Bronz, Kalkolitik ve Neolitik devir yerleşmelerini içine alır.

98 sm kalınlığındaki 55. tabakada Mousterien geleneğini devam ettiren Aurignacien âletler görülür. 105 sm kalınlığındaki III. tabaka Orta Paleolitik devre ait yerleşme gösterir.

Mousterien tipi âletler bu devrin en tipik buluntularıdır, iklimin çok sıcak ve yağışlı olduğu bir devre ait olan IV. tabaka Alt Paleolitik devre aittir.

Bu tabakada ele geçirilen taş aletlerde ilk Mousterien ve Levalovoisien etkileri görülür.

Alt Paleolitik çağın bir bölümü olan V. tabakada esaslı bir iskân görülmez. Alt Paleolitik çağa ait olan VI. tabaka Riss-Mindel buzulları arasındaki devreye tarihlenir. Chellen tipi yonga âletler, lamalar ve el baltaları vardır.

Yine Alt Paleolitik çağa ait olan VII. tabakada bol sayıda lâma âlet ele geçirildi. Çeşitli yonga âletler ve el baltaları VI. tabakanın buluntularına paraleldir.

120 sm kalınlığındaki VIII. tabakadalama aletler çok fazladır. Bunların yanında Alt Paleolitik çağda varlıkları pek izah edilemeyen mikrolit âletler görülür.

Karain mağarası Anadolu’daki prehistorik merkezlerin en önemlisidir. Ona önem kazandıran hususlardan biri de stratigrafik düzende Anadolu’da bulunan ilk insan kalıntısını vermiş olmasıdır.

II. Tabakada bulunan bir azı dişi Homo Neanderthalis insan cinsine aittir. Ayrıca yine II. Tabakada Homo Sapiens insan cinsine ait izler bulunmuştur. Mağaranın duvarlarında Üst Paleolitik çağa ait kaya resimleri de vardır.

 Karain Mağarası
Karain Mağarası
Karain Mağarası
Karain Mağarası

Bir cevap yazın