Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Karakâhya Abraham Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Karakahya Abraham Paşa Kimdir,Osmanlı imparatorluğunun son devrinde zenginliğiyle tanınan ermeni vezir (?, 1833 – ?, 1918).

Karakâhya Abraham Paşa Hayatı

Babası Mısır’da sarraftı.

Kendisi Hıdiv İsmail Paşanın İstanbul kapı kâhyalığını yaptı.

İkinci Meşrutiyet devrine geçen üç âyan azasından biridir, ömrünü İstanbul’da debdebe ile geçirdi.

Boğaziçi’nin Anadolu kıyısında, Karadeniz’e kadar uzanan korular onun adıyla anılır.

Bir yanıt yazın