Karamanlı Ailesi

Karamanlı Ailesi Kurucusu karamanli ahmed (öl. 1475), Trablusgarp ilerigelenlerinin anlaşmazlıkları sırasında Trablusgarp ocağı yeniçerilerinin desteğiyle vali oldu (1711). İstanbul’dan Trablusgarp’a beylerbeyi olarak gönderilen Halil Paşayı öldürttü.

Ahmed III tarafından kendisine beylerbeylik verildi. Bazı isyanları bastırdı.ingilizler ve Fransızlarla iyi geçindi. Trablusgarp’ta onarım faaliyetlerinde bulundu; Oğlu mehmed bey de (öl. 1753), İngilizlerle dostluğu devam ettirmeye çalıştı;

—Ali bey, Mehmed Beyin oğlu; babasının ölümü üzerine vali tayin edildi (1754).

Bazı küçük denizci avrupa devletlerini haraca bağladı. Trablusgarp’ta karışıklık başgösterince oğlu Yusuf Bey bir darbeyle yönetimi eline geçirmek istedi. Şeydi Ali Reis sahte bir beylerbeylik fermanıyla Trablus limanına girdi. Karamanlı ailesi Tunus’a göçtü. Tunus valisi Hamuda Paşa, Karamanlı ailesini tekrar başa geçirmek için harekete geçti. Şeydi Ali Reis Mısır’a kaçtı;

—Ali Bey, oğlu ahmed bey’İ vali, diğer oğlu YUSUF bey’i de serasker yaptı. Bir süre sonra Yusuf Bey valiliğini ilân etti (1796). İsveç ile anlaşma yaptı. Fransızların Mısır’ı işgali sırasında Osmanlılara ihanet etti. A. B.D. Akdeniz’deki ticaret gemilerinin güvenliği için Yusuf Bey ile de anlaşma yaptı. Bir hediye konusunda Yusuf Bey A.B.D.’ye harp ilân etti. Amerikalıların bir firkateyni Trabluslulara esir düştü.

Amerikalılar sabık vali Ahmed Beye yardım ederek Derne dolaylarındaki kabileleri kendine bağlayarak valiliğini ilân etmesini sağladılar. Yusuf Bey, ingilizlerin aracılığıyle A.B.D. ile anlaştı. Mera isyanı sırasında Osmanlılara yardım etti. İngiliz gezgini Laing’in öldürülmesi üzerine İngiltere ile Fransa’nın arasını açmak istedi; durum aydınlığa kavuşunca Fransızlar ile ağır şartlı bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Halktan toplamak istediği bir vergi meselesi isyana sebep oldu; yerini oğlu alî Bey’e bıraktı. Eyaletin bazı bölgelerinde patlak veren ayaklanmaları bastırmak için Osmanlı devleti kuvvet göndermek karan aldı (1835). ferik Mustafa Necip Paşa Trablus’a geldi; Ali Beyin padişah tarafından azledildiğini, kendisinin vali olarak gönderildiğini bildirdi. Ali Beyi ve yanındakileri tutuklayarak İstanbul’a gönderdi.

Bir cevap yazın