Karesi Hükümdarı Süleyman Bey Kimdir,Hayatı

Karesi Hükümdarı Süleyman Bey Babasının sağlığında Çanakkale bölgesini yönetti.

Bu bölgede Karesioğulları beyliğinin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra bir süre daha beylik yaptı.

Bizans kumandanlarından Batas’ın (Vatatzes) kızıyla evlendi.

Bizanslıların saltanat mücadelelerine karışarak Kantakuzen’i destekledi.

Bir cevap yazın