Karl Mannheim Kimdir,Hayatı ve Eserleri

Karl Mannheim Kimdir,(Budapeşte 1893 – Londra 1947) Alman,sosyologu.

Karl Mannheim Hayatı

Heidelberg ve Frankfurt üniversitelerinde profesör oldu. Nazilerin iktidara gelmesinden sonra İngiltere’ye göç etmek zorunda kaldı ve London School of Economîcs’te pedagoji dersleri verdi.

Marksist öğreti ve weber’ci görev anlayışı Mannheim’ın düşüncelerinde ayrı bir yer tutar.

Ona göre ideoloji, tarihin belirli bir anında, bir sosyal sınıfın çıkarlarının az çok aldatmacalı evrenselleştirilmesidir; fakat aydının görevi toplumun nesnel ve bilimsel yorumunu yaparak ve sınıf çatışmalarını bütün karmaşıklığıyla kavrayarak ideolojiyi aşmaktır. «Düzensiz kavganın üstünde» davranış ve toplumun organik bütünlüğünü kavrama tutkusu, Mannheim’ın «bilgi sosyolojisi» (Wissensoziologie) nazariyesinin başlıca özellikleridir.

Mannheim, sınıfları partizanlık zihniyetinden kurtarmaya çalışmış ve bu yoldaki çabası, alman sosyal demokrasisinin düşünce ve ideoloji alanında benimsediği siyaseti etkilemiştir.

Karl Mannheim Eserleri

Bilgi Sosyolojisi Meselesi (1925); ideologie und Utopie (İdeoloji ve Ütopya) [1929]; Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie (Günümüzde Sosyolojinin Görevleri) [1932]; Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus (Yenilikler Çağında insan ve Toplum) [1935]; Diagnosis of our Time (Zamanımızın Teşhisi) [1943]; Freedom, Power and Democratic Planning (Hürriyet, iktidar ve Demokratik Planlama) [ölümünden sonra yayımlandı, 1950]; Systematic Sociology (Sistematik Sosyoloji) [ölümünden sonra yayımlandı, 1957].

Bir cevap yazın