Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Karl Maria Kaufmann | Biyografi |

Karl Maria Kaufmann (1872-1951) ,Alman arkeolog.

Berlin’de ve Freiburg (İsviçre) üniversitelerinde okudu, sonra Roma’da arkeoloji öğrenimi yaptı.

1899’da katolik papazı oldu.

1905-1908 Arasında Frankfurt Kazı heyetine üye oldu ve Libya çölündeki arkeoloji çalışmalarına katıldı.

Ewald Falls ile birlikte eski bir hıristiyan şehri ve hac yeri olan Menas şehrini buldu.

Bellibaşlı eserleri şunlardır: Die Jenseits-hoffuungen der Griecher und Römer nach den Sepulkralinschriften (Gömüt Yazıtlarına Göre Yunan ve Romalıların öbür Dünya Umutları) [1897]; Der letzle Flavier (Flavier’lerin Sonuncusu) [1897] adlı bir roman; Die Legende der Aberkiosstele im Lichte urchristlicher Eschatologie (Eski Hıristiyan Eşatoloji Anlayışına göre Aberkiosstele Efsanesi) [1897]; Die sepulkralen Jenseitsdenkmaler der Antike und des Urchristentum (Antik Çağ ve Hıristiyanlığın Başlangıç Döneminden Kalma öbür Dünyaya Ait Gömüt Anıtları) [1900]; Sankt Elia, E-rinnerungen an eine archaologische Streife in Etrurien (Aziz Elia, Etruria’daki bir Arkeolojik Tarama’nın Hatıraları) [1901]; Dos Kaisergrab in den Vatikanischen Grotten (Vatikan Mağaralarındaki Kayzer Mezarı) [1901]; Handbuch der Chrislichen Archaologie (Hıristiyan Arkeolojisi Elkitabı) [1905]; Die Ausgrabung der Minasheiligtümer in der Mareotiswüste (Mareotis Çölündeki Minas Kutsal Yerlerinin Kazısı) [1906 -1908, üç cilt]; Der Menas Tempel und die Heiligtümer von Karm Abu Mina in der agyptischen Mariütuwiiste (Mısır, Mariüt Çölünde Karm Abu Mina’daki Menas Tapınağı ve Diğer Kutsal Yerler) [1905]; Das Dokument der Lady (Lady’nin Evrakı) [1899, 1909 roman]; Ein altchrisiliches Pompeji in der Libyschen Wüste (Libya Çölü, Bir Eski Hıristiyan Pompeii) [1902].

Kaufmann ayrıca dergilerde de yazılar yazdı ve Marchese di San Callioto takma adıyla hikayeler ve romanlar yayımladı.

 

Bir yanıt yazın