Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kartal Ovası Savaşı,Muharebesi | Osmanlı Tarihi |

Kartal Ovası Savaşı 1768-1774 Osmanlı ordusu ile Rus ordusu arasında geçen Savaş.

1768 Türk – Rus savaşlarında, Ruslara karşı başarılı olmayan Ali Paşanın yerine sadrazam ve serdarıekrem olan İvazzade Kartal Ovası SavaşıHalil Paşa, yeni bir sefer hazırladı.

Bu arada, Ruslar Boğdan’ı ve Eflak’ın merkezi Bükreş’i alınca, Osmanlılar, Kaplan Giray II emrindeki Kırımlılar ile birleşti.

Rus kumandanı Romanoff, Osmanlıların Boğdan’ı geri almak istediğini anlayarak kuvvetlerini Hasantepesi’ne yığdı.

Bunun üzerine Boğdan seraskeri Abdi Paşaya rus kuvvetlerinin üzerine yürümesi emredildi.

Abdi Paşa ile Kırım hanının yapmayı kararlaştırdığı baskın hareketini öğrenen Ruslar, daha önce davrandılar ve osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattılar.

Bu durum karşısında Babadağı’nda bulunan yeniçeri ağası Kapıkıran Mehmed Paşa kuvvetleri, Abdi Paşa ve Kırım hanıyla birleşti. Veziriazam da büyük bir orduyla Kartal sahrasına geldi.

Kırım kuvvetlerini takip eden rus ordusu Tuna’nın karşısında osmanlı ordusuyla karşılaştı.

18 000 Kişilik rus ordusu beş saat savaştan sonra yenildi; fakat, Romanoff’un harbili tüfeklerle savaşa devam etmesi, savaşın seyrini değiştirdi.

Rusların yeni saldırısı karşısında 100 000’i aşan osmanlı kuvvetleri bozguna uğradı.

Bu yenilginin arkasından Halil Paşa vezjriazamlıktan alındı.

Bender, İsmail, Kili, İbrail, Akkerman ve Bükreş kaleleri Rusların eline geçti.

Bir yanıt yazın