Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Kasas Suresi,Özellikleri | Din Bilgileri |

Kasas Suresi Hakkında Bilgi,Mekke’de indirildi.

Bazı ayetlerinin Hicret sırasında indirildiği söylenir.

Kasas Suresi Özellikleri

Bu surede müslümanlara bir ibret vermek amacıyla Musa peygamberin hayatı, Firavun ile aralarında geçen olaylar anlatılır ve Allah’tan başka Tanrı olmadığı, ondan başka bir şeyin yok olacağı bildirilir,

Surede geçen bir başka tipleme ise maddi servet ve kudrete bel bağlamanın simgesi olarak Kârûn anlatısıdır.

76- Gerçek şu ki, Karun, Musa’nın kavmindendi, ancak onlara karşı azgınlaştı.

Biz, ona öyle hazineler [ Karun Hazinesi] vermiştik ki, anahtarları, birlikte (taşımaya) davranan güçlü bir topluluğa ağır geliyordu.

81- Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik.

Kuranda anlatılan kıssanın tarihsel karşılığı Lidya kralı Krezüs (Karun) olmalıdır.

Krezüs’un ve Lidya’nın dillere destan zenginliği yüzyıllar içerisinde efsaneleşerek dilden dile geçmiştir.

Ayrıca Anadoludaki en eski yahudi yerleşiminin Lidya’da bulunması sebebiyle hikaye yahudiler vasıtasıyla zaman, mekan gibi nitelikleri değişerek ortadoğu halkları arasında yayılmıştır.

Karun Hazineleri Uşak arkeoloji müzesinde sergilenmektedir.

Bir yanıt yazın