Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Kaşgarlı Mahmud Kimdir,Hayatı,Eserleri | Tarih |

Kaşgarlı mahmud eserleri,Kaşgarlı mahmud hayatı,Kaşgarlı mahmut biyografisi kısaca,Kaşgarlı mahmut bilime katkıları,Kaşgarlı mahmut edebi kişiliği kısaca,Kaşgarlı Mahmud Hakkında Bilgi,Kaşgarlı Mahmud (Mahmud bin Hüseyn bin Muhammed), Türk dil bilgini (XI. yy.in ikinci yarısı).

Babası Barsgan’lıdır.

Kaşgarlı Mahmud
Kaşgarlı Mahmud (Mahmud bin Hüseyn bin Muhammed), Türk dil bilgini (XI. yy.in ikinci yarısı). Babası Barsgan’lıdır.

Hayatı hakkında kesin ve ayrıntılı bilgi yoktur.

Sadece karahanlı soyuna bağlı bir aileden geldiği, iyi bir öğrenim gördüğü, islâm bilimlerini öğrendiği bilinmektedir.

Kaşgarlı Mahmud Eserleri

İki eseri vardır: Divanü Lûgat-it-Türk (Türk Dili Lügati) [basımı 1915-1917 ve 1939-1943]; Kitabu Cevahir-ün-Nahv fi Lûgat-it-Türkî (Türk Dilinin Nahiv Cevherleri Lügati).

Divanü Lûgat-it-T ürk, yazarının anlattığına göre, 25 ocak 1072’de Bağdat’ta yazılmaya başlandı; 10 şubat 1074’te bitirildi.

Kâşgarlı Mahmud bu eserini abbasî halifesi El-Muktedi Biemrillah’a sundu.

Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru ve halk edebiyatı konularında zengin bilgileri kapsayan ansiklopedik bir lügat olan Divanü Lûgat-it-Türk Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyle yazıldı.

Kâşgarlı Mahmud’un, eserine eklediği dünya haritasında, Türklerin yerleştikleri bölgeler ile komşuları olan ülke ve milletler gösterilmektedir.

Kâşgarlı Mahmud’un, ilk türk dilbilgisi olarak kabul edilen eseri Kitmbu Cevahirün-Nahv fi Lûgat-it-Türkisi (Türk Dilinin Nahiv Cevherleri Lügati) henüz bulunamadı.

Bir yanıt yazın