Kaşıkçı Elması Nedir,Özellikleri Nelerdir | Osmanlı Tarihi |

Kaşıkçı Elması Nedir, Özellikleri Nelerdir,Topkapı Sarayı müzesi Hazine dairesinde sergilenen elmas.

Tarihçi Raşid’e göre elmas, Eğrikapı’da yoksul bir adamın eline geçmiş, o da üç tahta kaşık karşılığında bir kaşıkçıya satmıştır.

Bir kuyumcu 10 akçeye, satın almış, kuyumcular arasında çıkan anlaşmazlık sırasında elmas kuyumcubaşının eline geçmiştir.

Sadrazam Mustafa Paşa elmasa sahip olmağa çalışırken padişah Mehmed IV bunu duymuş ve bir hatı hümayunla elması Hazinei Hümayun’a aldırmıştır.

Kaşıkçı elması 84 kırattır.

Bir cevap yazın