Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Kaşıkçızade Ali Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kaşıkçızade Ali Efendi Kimdir,Hayatı (?-1691)-Hattat.

Enderûn-ı Hümâyûn Kaşıkçıbaşısı Mustafa Ağa’nın oğlu olduğu için Kaşıkçızâde denmiştir.

Güzel yazıyı Tophaneli Mahmud Efendi’den öğrendi.

Öğretmeninin ölümü üzerine icâzetnâmesini hattat Derviş Ali’den aldı.

En çok Hilye-i Şerif yazdı.

Rüyasında Hz. Muhammed tarafından kendisine Hilye-i Şerif yazması emredilir.

Yazıyı yazmaya başladığı an vefat eder.

Bir yanıt yazın