Kaşkaylar Kimdir,Kaşkay Türkleri

Kaşkaylar Kimdir,İran’da Fars Eyaleti ve Şiraz çevresinde yaşayan ve ağırlıklı olarak göçebe bir Türk kavmi. Adını. «alnı beyaz lekeli at» anlamına gelen «kaşka» dan almaktadır.

Kaşkay Türkleri

Oğuz boyundan geldikleri, Cengiz Han ordusuna katılarak İran’da yerleştikleri ileri sürülür.

Kendi ifadelerine göre, Hulâgu Han devrinde Kafkasya eteklerine inmişlerdi.

Bir kısım Kaşkay’lar kendilerini Akkoyunlulardan sayarlar.

önce Erdebil yöresine yerleşmiş, XIV. yy.’da Şah İsmail tarafından Fars’ta yerleştirilmişlerdir. Dilleri Azeri Türkçesinin bir koludur.

Kaşkay’lar 55 çeşitli boy ve soya ayrılır. Bunlardan en büyükleri Farismendan, Amele, Kaşkuli, Derreşuri, Şeşbülüki’dir.

Hallaç, Bayat, Alibeklu, Şeyhvend, Feyli v.d. bazı boyları bugün yerleşik hayata geçmiştir. Sayılarının 400 000 kadar olduğu sanılmaktadır.

Göçebe Kaşkay’lar kışı İran körfezinin yakınlarında geçirir, yaz aylarında kuzey Isfahan eyaleti çevresine çıkarlar.

Eski Türk göçebe sistemi bugünkü Kaşkay’lar arasında oldukça düzenli olarak yaşamaktadır. Mutlak hâkim sayılan bir ilhan tarafından yönetilirler.

XIX. yy.’dan itibaren İran’da zaman zaman siyasi olaylara karışan Kaşkay’lar İktisadi bakımdan zengin sayılacak ölçüde sürü ve topraklara sahiptir.

At yetiştirmek, halıcılık ve dokumacılıkla tanınmışlardır. Şiraz-Kaşgay halıları ünlüdür.

Bir cevap yazın