Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Kaslar Nedir,Kaça Ayrılır,Özellikleri | Sağlık Bilgileri |

Kaslar Hakkında Bilgi,Kaslar Nedir Kaça Ayrılır,Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ.

Kaslar, demet halinde toplanmış kasılgan tellerden meydana gelir.

Kaslar Nedir Kaça Ayrılır
Kaslar ,Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ.

Mikroskopla bakıldığında bunların iki çeşit olduğu görülür.

Düz Kas Teli Nedir

Uzun bir hücreden ibarettir; bu hücre, sarkoplazma denilen bir sitoplazma ile hücrenin eksenine paralel ince telciklerden oluşur.

Hücrenin tek ve uzun bîr çekirdeği vardır.

Bu kasların çoğu, içi boş organ veya kanalların çeperlerinde tabakalar halinde bulunur.

Bunlar yaşatkan sinir sistemine bağlı olarak istek dışında çalışır.

Çizgili Kas Nedir  

Çok çekirdekli hücre veya tellerden oluşur; yani bu hücrelerin çok sayıdaki çekirdekleri sar kölem denen kas hücresi zarının altında çevreye yakın bulunur.

Sitoplazması düz kasmkine benzer, fakat telleri (miyofril) çizgilidir, yani art arda dizili, kimi koyu, kimi açık renkli ve birbirine bağlı, çapı kasılma sırasında değişen disklerden meydana gelir.

Çizgili kaslar beyin-omurilik sinir sistemine yani isteğe bağlı olarak çalışır.

Telleri ya kirişlerle son bulan et demetleri halinde toplu (kol ve bacak kasları) veya aponevrozlarla son bulan yüzeyler halindedir (diyafram, karın çeperi).

Kalb Kası Nedir

Birbirleriyle ağ şeklinde birleşen çizgili tellerden meydana gelir.

Hücrelerin çekirdeği merkezindedir; bu teller çok kolaylıkla boyanabilen ve merdivensi çizgiler adını taşıyan enlemesine çizgiler gösterir.

Kaslarda yüzde 72 – 74 su, proteinler (miyozin, nüklein, fibrin), karbon hidratlar (glikojen, glikoz), yağlar ve maden tuzları bulunur.

Karmaşık kimyasal bir mekanizmaya dayanan kas kasılması, önceden parçalanıp glikoz haline geçen glikojenin enerjisini kullanır; bunun için fosfor türevlerine, bu arada adenozintrifosforik aside ihtiyaç gösterir.

Kasılmanın artıkları arasında laktik asit, kreatin ve iç ortamı asitlendirmeğe yarayan kreatinin bulunur.

Kaslar esnek ve kasılgandır.

Normal halde sürekli, kısmî kasılmaları vardır, buna kas gerilimi (to-nus) denir ve organlarla kol ve bacakların statik dengesini yerinde tutmaya yarar.

Kasılma, sinir akımının etkisi altında olur.

Bu akım sinirden kasa «hareket plağı» kısmından geçer.

Tellerin kasılması «hep veya hiç» denilen bir kurala bağlı olarak meydana gelir; bir tel kasılırsa, bunu tümüyle yapar; bir kasın tüm gücü işi yapıcı tellerin sayısına bağlıdır.

Baldır Kasları Nedir 

öri baldır kası, kaval kemiğinin dış yüzünde bulunan uzun bir kastır.

Bu kemiğin üst kısımından başlar, bilekteki köşeli kemikle ilk tarak kemiğine bağlanan bir kirişle sona erer.

Bunun kasılması ayağı sırt tarafına doğru büker.

Arka baldır kası, kaval ve kamış kemiklerinin arkasında, bunlara yapışık olarak bulunur.

Sandalsı kemiğe bağlı bir kirişle sona erer.

Yaklaştırıcı ve döndürücü olan bu kas ayağı içe doğru döndürür.

Doğru kas adı

Organizmanın on iki çift kasına verilir.

Bunların beş tanesi boyunda bulunur: ön küçük doğru, ön büyük doğru, yan doğru, arka küçük doğru, arka büyük doğru kaslar, ilk üçü ön omur kasları’dır, öteki ikisi ensede yer alır.

Doğru kasların dört tanesi de göz çukurundadır; göz yuvarının hareketini sağlar.

Hepsi göz çukurunun tavanına yapışık olan Zinn kirişi adlı bir kirişten doğar.

Adları: üst doğru, alt doğru, iç doğru ve dış doğru kas’tır.

Karın doğru kası, çatı kemiğinden göğüs kemiğinin hançersi çıkıntısına ve 5., 6. ve 7. kaburga kıkırdaklarına uzanan yassı bir çift kastır.

Bu kasın, sayıları 2 ile 5 arasında değişen yanlamasına kirişsi bağlantıları vardır.

Her ikisi de, karın doğru kası kılıfı denilen aponevroz tabiatlı bir kılıf içinde bulunur.

Bunlar orta çizgide, ak çizgi denilen kirişsi bir kısımla birbirinden ayrılır.

Doğru kaslardan ikisi de uylukta bulunur: biri uyluk dörtbaşlısının en derin demeti olan uyluk doğru kası, İkincisi çatı kemiğinden, uyluğun iç kenarını yalayarak kaval kemiğinin içyüzüne kadar uzanan ve ince beyaz bir kas şeriti olan doğru iç yan kas’tır.

Uç kirişi, «kaz ayağı»nın oluşumuna katılır; bacağın bükücü, uyluğun uzaklaştırıcı kasıdır.

Kas ağrıları 

Genel olabilir ve travmalardan ileri gelebilir (aşırı bir çabadan sonra duyulan et kesiklikleri), veya kısa (grip) veya uzun süreli (polimiyozit, ilerleyici poliartritin yaygın şekli olan periarterit v.b.) genel bir hastalıktan doğabilir.

Mevziî kas ağrısı çoğu zaman mevziî bir sebebe bağlı bir kas gerilimi yükselişini anlatır (lumbagodan, boyun tutulmasından gelen kas ağrıları).

Bu durumlarda mekanik etkenler (masajlar), fizik tedaviler, ağrı kesiciler, kasılma çözücüler, sebebi ortadan kaldıran gerçek bir etki yaratmamakla beraber iyi sonuç verir.

Kas İltihapları 

Kas iltihapları  ya intanî sebeplere (tifo, tüberküloz, frengi) veya asalaklara (trişinoz, ekinokokoz, cüzam) bağlı olur.

Bazen bir deri hastalığıyla beraber (dermatomiozit) giden, bazen de iltihap oluşumunun çok yaygın olmasıyla belirlenen kas iltihaplarının sebebi henüz iyice bilinmemektedir.

Vücudun değişik kısımlarında yer alan kas seyrimeleri çeşitli rahatsızlıklardan ileri gelir: Morvan kas korası, paramyoelonus multiplex, Henoch-Bergeron elektrik korası. Economo letarjik ansefaliti sırasında da görülebilir.

Kas Urları Nedir 

Kas urları iki çeşittir: birincisi düz kas tellerinden, İkincisi çizgili kas tellerinden oluşur.

Birincisi daha sık görülür.

Düz kasların bulunduğu bölgelerde, özellikle dölyatağında, prostatta yer alır.

Bu urlar yavaş büyür; gelişimleri tehlikesizdir.

Çizgili kas urları ise son derece seyrek görülür.

Bunların habis şekilleri sarkom tarzında olanlardır.

Kas zayıflığı’nın sebebi, kasılma sırasında, sinirle kasın birleştiği noktada (hareket plağı) kimyasal tepkimelerin düzeninin bozulmasıdır.

Normal hallerde sinir uçlarının asetilkolini serbest bırakmasıyla kasılma olur; asetilkolin derhal kolinesteraz denen bir enzim ile zararsız hale getirilir; miyastenide, asetilkolinin etkisi yetersizdir.

Bu durum, asetilkolin yapımında bir eksiklikten veya kolinesterazın çokluğundan değil, asetilkolin veya türevlerinin anormal etkimesindendir.

Bu bozukluğun sebebi bilinmemsktedir.

Büyük ihtimalle suyuklarda bir düzensizlik vardır, fakat kaynağı belli değildir.

Kas Seyrimesi Nedir? 

Kas seyrimesi,hayvanda (özellikle köpekte), kore hastalığından daha sık görülür; uyku esnasında dahi sürekli bir ritimle devam eder.

Seyrime genellikle çok çalışan kas bölgelerinde, özellikle bacaklarda ve başta (çiğneme kasları) olur.

Seyrimelerin genellikle omurilikteki bir bozukluktan ileri geldiği kabul edilir, ama bozukluğun omuriliğin neresinde bulunduğu tam olarak bilinmemektedir.

Köpekte, çoğu zaman, Carre hastalığının gelişimi sırasında veya bu hastalığın kalıntısı olarak görülür.

Kuyruk Kası Ameliyatı Nedir 

Atın kuyruğuna, soylu atlarda olduğu gibi bir biçim ve görünüş vermek amacıyla yapılır.

Bunun için kuyruğu aşağı çeken kaslar kesilir, böylece, artık yalnız kuyruk kaldırma kasları çalıştığı için kuyruk dik durur.

Çoğu zaman abartılı bir etki bıraktığı ve yerinde kalan yara izi kusur sayıldıği için kuyruk kası ameliyatı tamamen terkedilmiştir.

Kaslar
Kaslar
Kaslar
Kaslar

Bir yanıt yazın