Kastor ve Polydeukes | Yunan Mitolojisi |

Kastor ve Polydeukes Yunan mitolojisinde ikiz kardeşler.

Babaları Tyndaros, Lakonia’lı olmasına rağmen gölgede kalmış, onlar da Zeus’un oğulları olmuşlardır.

Dioskuros’lar (Dioskuroi [Zeus’un çocukları] adı da buradan gelir.

Zeus, anaları Leda’yı baştan çıkarmak için kuğu biçimine girdi.

Hatta efsane aynı gece analarının karnına düştüklerini, Kastor’un Tyndaros’tan, Polydeukes’in Zeus’tan olduğunu öne sürer.

Dioskuros’lar genç yaşta Argonaut’lar seferine katıldılar, şehirler kurdular (Kolkhis’te Dioskurias’lar), takımadalardaki korsanları yendiler ve savaşlara olduğu kadar sürek avlarına katıldılar.

Burada efsanenin tarihle kaynaştığı görülüyor.

Kastor ve PolydeukesFakat Leukippos’un kızlarıyla nişanlı olan akrabalarına karşı besledikleri aşk rekabeti onların mahvına sebep oldu: Kastor öldürüldü, Yunanlılar onu, Zeus’un verdiği ölümsüzlüğe sahip kardeşinden ayırmak istemediler: gökyüzüne çıkarılan Kastor ile Polydeukes, İkizler burcunu meydana getirdiler.

Yunan dünyasında, daha çok İsparta ile Argolis’te, gençliği ve sporları koruyan tanrılar olarak saygı gördüler.

Onları Etrüskler, V. yy.dan sonra da Romalılar kabul etti.

Ünlü savaşlarda hazır bulunduklarına inanılması adet oldu: Marathon, Regillum gölü savaşları gibi.

Bir cevap yazın