Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Katekolaminler Nedir,Ne İşe Yarar | Biyoloji Bilgileri |

Katekolaminler Nedir,Vücuttaki amino asit tirozin sentezlenen suda çözünen kimyasal bileşikler.

Katekolaminler Ne İşe Yarar

Katekolaminler üç tanedir; bunlardan ikisi fizyolojik yönden etkindir: nörohormon salgısı olan noradrenalin ve gerçek böbreküstü hormonu olan adrenalin.

Üçüncü olarak etkinliği az dopamin noraldrenalinin habercisidir.

Biyokimya

Katekolaminler, organizmada tirozin’den başlayarak sentez haline gelir; tirozin hidroksillidir ve dihidroksifenilalanin veya dopa haline dönüşür.

Sonuncu madde, dopamin halinde CO2 kaybetmiştir.

Dopamin bir dopaminhidroksilaz aracılığıyla noradrenaline dönüşür.

Tamamen medüllosürrenal olan son evre, noradrenalinden bir metiltransferaz aracılığıyla adrenalin oluşumudur. Adrenalin modüllosürrenal hücreleriyle sentez haline gelir.

Noradrenalin sempatik sinirlerin uçları ve çevresel dokuların kromafin hücreleri düzeyinde yerel olarak salgılanır.

Sinirsel hormon salgıları, kalp, damarların düz kas topluluğu, bronşlar, glüsit ve lipit metabolizması üzerine etki eder.

Noradrenalin merkezi sinir sistemi düzeyinde kimyasal birlik sağlayan bir aracıdır.

Kromafin hücrelerde nöroblas-tomların zararına gelişen tehlikesiz urların (feokromositomların) oluşması gibi bazı patolojik durumlarda kanda ve sidikte katekolamin oranı yükselir.

Bazı ilaçlar katekolaminlere etki yapar: rezerpine en güçlü katekolamin düşürücüdür (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır); bağlı haldeki katekolaminleri serbest bırakır ve sempatik sinir uçlarının bu enzimleri yığma yeteneğini kaldırır.

Monoaminoksidaz engelleyicileri ise, tersine, nöronlar içi enzimlerin bu enzim tarafından tahrip edilmesini önleyerek katekolamin yığınağına imkan verir.

Bir yanıt yazın