Katip Abdullah Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Katip Abdullah Efendi Kimdir,Türk kemankeşi (XVII. yy.).

Katip Abdullah Efendi Hayatı

1679’dan sonra okçular şeyhi oldu.

Katip Abdullah Efendi Kimdir
Katip Abdullah Efendi,Türk kemankeşi (XVII. yy.).

Okçuluk hakkında yazdığı, Kavâid-ür-Remy (Atış Kaideleri), Tezkire-i Rumat (Okçular Tezkiresi) ve Kanunname-i Rumat (Okçular Kanunnamesi) adlı eserleriyle ün kazandı.

Bu üç kitapta, okçuluğa ait bütün konuları geniş bir bilgi ve yetkiyle ele alarak, derli toplu bir şekilde ortaya koymuştur.

Okmeydanı’nda, kendi adıyla anılan menzilde 915,5 gezlik (604,5 m.) bir rekor kırdı ve nişan taşı diktirdi.

İhtiyarlığında, Okmeydanı’ndaki düzensizlikleri gidermeğe çalıştı, bu maksatla Atıcılar Kanunnamesi’ni yazarak zamanın padişahı.

Mehmed IV’e kabul ettirdi,

 

Bir cevap yazın