Katipzade Mehmed Refi Efendi Kimdir,Hayatı

Katipzade Mehmed Refi Efendi ( ? – 1769) Osmanlı hekimbaşısı.

Çavuşlar kâtibi Mustafa Efendinin oğlu. Medresede tıp öğrenimi gördü. Hat sanatı üstünde çalıştı.

Kevkeb Hafız Mehmed Efendiden nesih ve sülüs, Rumeli kazaskeri Abdullah Arif Efendiden tâlik yazı meşketti.

Müderris oldu. Daha sonra kadılık mesleğine girdi. Galata ve Bursa mevleviyetlerinde bulundu.

Mekke payesini aldı. Hekimbaşı oldu (1758). Aynı yıl içinde İstanbul kadılığına getirildi.

Sonra Anadolu kazaskerliği payesini kazandı (1759); Anadolu kazaskeri oldu (1760).

Rumeli kazaskerliğine tayin edildi (1763), sonra görevinden alındı (1764). Tıp konusunda bazı risaleleri vardır.

Bir cevap yazın