Katot Nedir,Ne Demek,Özellikleri | Ansiklopedik Bilgi |

Katot Nedir,Katot Ne Demek,Katot ısınları,vakumlu lamba katodundan yayılan ve elektronlardan meydana gelen bir elektrik boşalımı.

Depolu katot, madeni bir depo içinde elektron yayan bir madde bulunan ve ekseni boyunca bir filamanla ısıtılan katot.

Dolaylı ısıtmalı katot, filaman denen ayrı bir eleman yardımıyla ısıtılan katot. (EŞPOTANSİYEL katodu da denir.)

Dolaysız ısıtmalı katot, akımın geçmesiyle doğrudan doğruya ısınan katot. Sübap katodu, elektron akımının başlangıcı olan elektrot.

Zahiri katot, uzay yükünün, potansiyelin en düşük olduğu bölgesi; uzay yükünün yoğunluğu fazla olduğundan burası bir elektron kaynağı gibidir.

Koruyucu katot, oksitlenmeye karşı kullanılan, madeni yapıda koruyucu sistem. (Potansiyeli değişmeyen bir kütle [msl. toprak] ile bu maden arasında uygun bir gerilim uygulamakla, madenin katot haline gelmesi ve indirgeyici iyonlar yayarak indirgeme tepkimelerine yolaçması sağlanır.

Bu teknik, özellikle vanaların, gemi karkaslarının ve madeni desteklerin, içinde zararlı kimyasal maddeler bulunan tuzlu acı sulara karşı korunmasında kullanılır.)

Katot Işınları Özellikleri 

Hittorf tarafından 1869’da bulunan katot ışınları, bir katottan çıkan ve bir elektrik alanı ile hızlandırılan bir elektron demetinden başka bir şey değildir.

Ancak havası iyice boşaltılmış tüpler içinde yayılabilir, aksi halde, kalan gaz molekülleriyle sık sık çarpışacağından durur veya yolundan sapar.

Elektrik ve magnetik alanlar tarafından saptırılır ve bazı cisimlerde fosforışı meydana getirir.

Bu özelliklerinden osilograf ve televizyon tüplerinde yararlanılır. Katot ışınlarını en çok soğuran madde, genellikle X ışınları yayar.

Katot ışınlı tüp ilk defa ordinatörlerde hafıza olarak, yeni modellerde de sayısal veya grafik sonuçların gösterilmesinde kullanılır.

Vakumlu lambalarda iki çeşit katot kullanılır:

1. sıcak katot, havası iyice boşaltılmış tüp içine yerleştirilen ve bir akımla ısıtılınca elektron yayan madeni bir filamandır.

Çok kullanılan bu katot termo elektronik etkiyle çalışır.

katottan uzaklaştırmak için, anotlar yardımıyla tüpün içinde hızlandırıcı bir elektrik alanı meydana getirilir;

2. soğuk katot, pozitif iyonların bombardımanı (tüp içinde, delikli bir anot yardımıyla ayarlanabilen kalıcı bir gaz basıncı bulunması gerekir), çok kuvvetli bir elektrik alanı veya oldukça şiddetli bir ışık etkisiyle (fotoelektrik katot) elektron yayan madeni bir levhadır.

Bir cevap yazın