Kaunos Antik Kenti

Kaunos Antik Kenti Karia ile Lykia sınırında yer alır. Heredotos’a göre Pers savaşları sırasında önemli bir merkezdi. Pseudo-Skylax’da M.ö. IV. yy. ortalarında Karia’nın eski bir şehri olduğunu yazar.

Şehirde yapılan araştırmaların tarihi eskidir. G. Bean şehrin yazıtları üzerinde çalıştı. Sistemli kazılar 1966’da Baki öğün, 1969’da Ümit Serdaroğlu tarafından yapıldı. Baki ögün tarafından şehrin limanı yanında (sonradan Stoa olduğu anlaşılan) eski bir yapı çevresinde, şehrin batısını kuşatan surların güneyindeki güneybatı şehir kapısında ve mezarlarda sondajlar yapıldı.

Kaunos Antik Kenti Kazıları

Şehrin 6,30 m genişliğinde, 94 m uzunluğunda olup güneye (limana) bakan, kısa yanlarında iki girişi olan bir stoa’sı vardır. Güneybatıda Dalyan’dan gelen çeşitli yolların ucunda bir kapı bulunur.

2,13 m genişliğinde, 0,46 m derinliğinde olan kapının dış duvarı büyük bloklardan yapılmıştır, kalınlığı 1,91 m’dir. Kapının yanındaki her iki duvar helenistik karakterdedir.

Soldaki batıya yönelerek kule gibi ileri çıkar. Bu duvarlar yapı teknikleri yönünden Miletos, Herakleia ve Priene duvarlarıyla benzerlikler gösterir. Böylece M.ö. IV. yy. sonu ile III. yy.ın başlarına tarihlenebileceği ileri sürülür. Ayrıca kapıda yapılan sondajda geç devirlerden kalma cam vazo ve seramik parçalarına rastlanıldı.

Limanın doğusundaki tepenin güneydoğusunda şehir surunun dışında mezarlar yer alır. Araştırmada yan yana (bir sıra altta bir sıra üstte) mezarlar bulunmuştur. Üstteki mezarın içi harçla sıvalıdır. Alttaki mezarlar ise, M.ö. II. yy.dan kalmadır.

Kenarları üç sıra taşla çevrili, üzerleri kapak taşları üe örtülüdür. Kapak taşlarının araları ve yanları harçlarla doldurulmuştur. İçlerinden unguetaria (gözyaşı şişesi) çıkmıştır. Ayrıca üstleri üç kapaktaşı ile örtülü ve içlerinde vazo parçaları bulunan mezarlarda bulundu.

 

Bir cevap yazın