Kaval Kemiği Nedir

Kaval Kemiği Nedir, Kaval kemiği, prizma şeklinde uzun bir kemiktir, iç yüzü tam derinin altındadır.

Kaval Kemiği
Kaval Kemiği , Kaval kemiği, prizma şeklinde uzun bir kemiktir, iç yüzü tam derinin altındadır.

Üst ucu şişkindir, biri iç, öteki dış iki yumrudan (kondil’ler) meydana gelir.

Bunların üst tarafında uyluk kemiği ile, eklemlenen iki eklem yüzü bulunur.

Dış yan kondilin yan tarafında kamış kemiği ile ekle aile nen küçük bir eklem yüzü daha bulunur.

Kaval kemiğinin alt ucu alttan aşık kemiğinin başıyla, dıştan ise kamış kemiği ile eklemlidir.

Bundan başka aşağıya doğru uzayarak kalın bir çıkıntı yapar, buna iç yan aşıkçık (veya iç malleol) denir.

 Kaval Kemiği
Kaval Kemiği
Kaval Kemiği

Bir cevap yazın