Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Kaval | Kültür,Sanat,Müzik |

Kaval hakkında bilgi,Çoğunlukla kamıştan yapılan, çoğunlukla çobanların çaldığı, üflenerek çalınan içi boş yuvarlak bir boru biçiminde, dilli ya da dilsiz, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük.

Kavalın Özellikleri

Kaval
Kaval,Çoğunlukla kamıştan yapılan, çoğunlukla çobanların çaldığı, üflenerek çalınan içi boş yuvarlak bir boru biçiminde, dilli ya da dilsiz, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük.

Kavalı çoğunlukla çobanlar kullanır.

Dilli ve dilsizleri vardır, içi boş 1,5 sm çapında bir silindir borudur.

Üst tarafında genellikle 7, altında 1 ses deliği vardır.

Kamıştan, ağaçtan ve çeşitli madenlerden yapılır.

Türklerin yüzyıllar boyunca hâkim oldukları ülkelerde aynı ad altında kullanılır.

Gagavuzlarca kullanılan kaval, üç geçmeli parçadan kurulur.

120 sm uzunluğunda 4 sm çapındadır.

Boğuk, davudi bir sesi vardır.

Dilsiz Kaval üflenme teknikleri açısından Ney’e benzer fakat ayrıldığı önemli farklılıklar vardır.

Dilsiz kavaldan ses çıkarmak için dudaklar U harfi biçimine getirilir ve çeneye paralel tutulan kaval yüz ekseninden yaklaşık 45 derece sağ ya da sola saptırılarak ses çıkarılmaya çalışılır.

Dilli kavalda ses çıkartmak daha kolay olsa da çalmak için horlatma denilen ve alt-üst çene kemiklerinin de kullanıldığı nispeten kolay bir yöntem uygulamak gerekir.

Yapı olarak oldukça basit olan kaval nefese büyük özgürlük tanıdığı için çok değişik üfleme teknikleri geliştirilebilir.

Kaval
Kaval
Kaval
Kaval
Kaval

Bir yanıt yazın