Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kavanoz Ahmed Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

 

Kavanoz Ahmed Paşa Biyografi, Kavanoz Ahmed Paşa Hayatı ,Kavanoz Ahmed Paşa Kimdir Şöhraplı.Osmanlı sadrazamı (?-İnebahtı 1705).

Kavanoz Ahmed Paşa Hayatı

Aslen rus, Silahtar Hüseyin Paşanın azatlı kölelerinden Şöhrap Mehmed Paşanın adamı olduğu için Şöhraplı, kısa boylu ve çok şişman olduğu için de Kavanoz lakaplarıyla meşhurdu.

Enderun’dan yetişti.

Hasoda’da sır kâtibi, sonra güğümcübaşı oldu.

Hazine kethüdalığına getirildi.

Basra ve Musul valiliğine gönderildi.

Amcazade Hüseyin Paşanın kızı ile evlendi.

Mustafa II’nin Avusturya seferine çağırıldı, fakat Orduyu Hümayun, Sofya sahrasına vardığı halde kendisi hâlâ Üsküdar’da olduğu için vezirliği geri alındı.

Üç yıl fiili hizmetten uzak kaldı.

Elmas Mehmed Paşa şehit edilince ve Amcazade Hüseyin Paşa sadrazam olunca yine vezir rütbesi ile Hanya muhafızı oldu (1697).

17 Temmuz 1703’te İstanbul’da Cebecilerin ulufe istemek bahanesiyle baş kaldırdıkları günlerde (Edirne vakası) İstanbul kaymakamı Köprülüzade Abdullah Paşa, saraydan kaçıp gizlenmiş olduğundan, âsiler Anadoluhisarı’nda, kayınpederi Amcazade Hüseyin Paşanın yalısında bulunan Şöhrap Ahmed Paşayı sandal ile şehre getirtip evvelâ kaymakam, birkaç gün sonra da sadrazam tayin ettiler (1703).

 

Bir yanıt yazın