Kavim Nedir,Ne Demek | Tarih Bilgileri |

Kavim Nedir,Kavim Ne Demek,Kavm-i fil, Yemen hükümdarı Ebrehe tarafından Mekke’ye karşı yapılan savaşta fillerle birlikte onun arkasından giden topluluk.

Kavm-i gayr-i mahsûr, yüz kişiden çok olan insan topluluğu.

Kavm-i Hud, Hud peygamberin gönderildiği Ad kavmi.

Kavm-i İsa, İsa peygamber zamanındaki Yahudiler. İsa peygamberin havarileri.

Kavm-i Lût, Lût peygamberin kavmi.

Kavm-i mahsûr, nüfusu yüz kişiden aşağı olan köy halkı.

Kavm-i Musa, Musa peygamberin kavmi.

Kavm-i müneccimin, astronomi ile uğraşanlar.

Kavm ve kabile, hısım akraba.

Kavim kelimesine, Palmyra ve Şafa yazıtlarında, halkın desteği anlamına gelen Şey el-Kavm denen ilahın adında rastlandı.

Bazı yazılarda da erkekler anlamında, kadınların karşıtı olarak kullanıldı.

Kur’an’da Hz. Muhammed’den önceki peygamberler ile İbrahim’in, Lut’un, Nuh’un kavmi şeklinde geçer.

Bu anlamda Hz. Muhammed için de kullanıldı.

Aynı dönemde halk anlamına da gelmekteydi.

Büyük bayramlardan biri hakkındaki hadislerde bu anlamına rastlanır.

Açe’de ise kavim, «bir tek atadan ve yalnız erkek tarafından gelen insanlar» diye geçer.

Bu gün kavim, milletten çok halkı ifade eder.

Bir cevap yazın