Kavurd Bey Kimdir,Hayatı,İsyanı

Kavurd Bey ( ? – 1073).Selçuklu Devleti’nin kurucularından Çağrı Bey’in oğlu.

Dandanakan meydan savaşından sonra, Kirman bölgesi, Selçuklu hanedanından Kavurd Beye verildi (1041). Kavurd, önce Büveyhilere karşı başarıyla savaştı.

Kirman’ın kuzeyindeki Sard-sir bölgesine girdi (1051). Kısa bir süre sonra güneydeki Garm-sir’i aldı ve böylece bütün Kirman’a hakim oldu.

Bu başarılar üzerine, Arabistan yarımadasının doğusunda bulunan Hürmüz emiri de, Kavurd’a bağlılığını bildirdi; onun yardımı ile Kirman Selçukluları Umman’a girdi. Umman valisi Şehriyar bin Bakil, Kavurd’a bağlılığını bildirdi.

Kavurd, Fars bölgesine hücum ederek burasını da topraklarına kattı (1058).

Kavurd,bütün Kirman’a hakim olunca, büyük Selçuklu sultanları gibi, emirnamelerinin başına ok ve yaylı tuğrasını çektirdi.

Bununla beraber kurduğu idare, Büyük Selçuklu devletine bağlı idi.

Kavurd’un ilk ayaklanması Alparslan’ın Selçuklu devletinin başına geçtiği yıllara rastlar (1064).

Kafkasya seferini yarıda kesen Alparslan, birdenbire Kirman’a gelince Kavurd aman diledi ve Alparslan tarafından affedildi.

Kavurd’un ikinci ayaklanması, Melikşah’m veliaht ilan edilmesi üzerinedir (1067).

Kavurd, kendisini selçuklu tahtına varis sayıyordu. Bu sebeple, Kirman’da, Melikşah adına okutulması istenen hutbeyi okutmadığı gibi, Alparslan’a da cephe aldı.

Bunun üzerine Alparslan’ın kuvvetleri Kirman’a yürüdü; iki taraf öncülerinin karşılaşmasında yenilen Kavurd’u Alparslan tekrar affetti ve büyük bağışlarda bulundu.

Ancak ölümü sırasında, Kavurd’a fazla güvenilmemesini de vasiyet etti.

Kavurd, Alparslan’ın ölümü üzerine seferde bulunduğu Umman’dan geldi ve sultan olmak istedi.

Melikşah ve veziri Nizamülmülk, bütün kuvvetleriyle Kavurd’a karşı yürüdü.

İki ordu Hemedan yakınlarında üç gün süren bir savaşa girdi. Üçüncü gün arap ve kürt kuvvetlerinin yardımıyla Kirmanlılar yenildi, Kavurd tutuklandı.

Bu sırada selçuklu ordusundan bir kısmının, ücretlerinin artırılması, aksi halde Kavurd’u sultan olarak tanıyacaklarını bildirmeleri üzerine o gece Kavurd boğularak öldürüldü (1073). Böylelikle ayaklanma bastırıldı.

Kirman Selçukluları, Kavurd zamanında en parlak devrini yaşadı. Kendisi iyi bir kumandan ve devlet adamı idi.

Memleketi imar etti; binalar, camiler ve kervansaraylar yaptırdı. Ülkede güvenliği sağladı ve İktisadi durumu geliştirdi.

Bir cevap yazın