Kavurzade Aziz Bey Kimdir,Hayatı

Kavurzade Aziz Bey (Mehmet), Osmanlı hukukçusu (Hanya 1868-Istanbul 1912). Girit Müslüman cemaatı Hanya ili müşavirlerinden Haşan Tahsin Beyin oğlu.

Galatasaray sultanîsinde, sonra Hukuk mektebinde öğrenim yaptı ve 1890’da mezun oldu. Çeşitli mahkemelerde ve Ticaret icra memurluğunda çalıştı. Ceza muallimi olarak, Hukuk mektebinde görev aldı.

Abdülhamid II nin son yıllarında, memlekette meydana gelen fikir akımlarına katıldı. Mufassal Ceza Nazariyatı adlı eseri vardır.

Bir cevap yazın