Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Kavurzade Aziz Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kavurzade Aziz Bey Kimdir (Mehmet), Osmanlı hukukçusu (Hanya 1868-İstanbul 1912).

Kavurzade Aziz Bey Hayatı

Girit Müslüman cemaatı Hanya ili müşavirlerinden Hasan Tahsin Beyin oğlu.

Galatasaray sultanîsinde, sonra Hukuk mektebinde öğrenim yaptı ve 1890’da mezun oldu.

Çeşitli mahkemelerde ve Ticaret icra memurluğunda çalıştı.

Ceza muallimi olarak, Hukuk mektebinde görev aldı.

Abdülhamid II nin son yıllarında, memlekette meydana gelen fikir akımlarına katıldı.

Mufassal Ceza Nazariyatı adlı eseri vardır.

Bir yanıt yazın