Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Kayın Ağacı,Özellikleri | Botanik Bilimi |

Kayın Ağacı Hakkında Bilgi, Kayıngiller familyasından (Fagaceae) Kayın’lar, telek damarlı, dişli almaşık yapraklı ağaçlardır.

Erkek çiçekler genellikle toparlak başak biçiminde olur; dikenli olan pelit yüksüğü iki meyvelidir ve dört kapakçıkla açılır.

Ilıman hatta soğuk bölgelerde yetişen on beş kadar türü bilinir.

Avrupa’da yetişen yegane türü orman kayını’dır (F. sylyatica).

Kalın örtülü, yüksek boylu bir ağaç olan kayın ağacı’nın gövdesi hemen hemen silindirimsi, kabuğu kül renginde, pütürsüz, yaprakları sert, oval, kenarları kirpikli ve tüysüzdür.

Yüz kırk yıl kadar yaşar.

1 800 m’ye kadar yerlerde yetişir.

Kayın AğacıKayın odunu (beyaz), gerçek odundan yoksundur, ama dayanıklı ve az esnektir.

Çoğu zaman çatlar; ama darbe altında pul pul kabarmaz.

Pek çok işte kullanılır.

Biçmek, tahta yapmak, kaplamacılıkta kullanmak için en güzel kayın ağacı tomrukları seçilir.

Daha az kaliteli olanlar karoseri, marangozluk, kasnakçılık, eğri tahtalı mobilya, oyuncak, fırça sapı yapımı gibi işlerde, tomruk artıkları demiryolu traversi ve arabacılıkta, dalları kömür yapımında ve yakacak olarak kullanılır.

Bazen, özellikle bazı ormanlarda kayın ağacı bir kusuru olur: kırmızı öz; bu öze ilaç şırınga edilemediği için böyle kayınlardan travers yapılamaz.

Meyvesinden yenebilir bir yağ elde edilir.

Kayın ağacı kozalağı, kestaneye benzer yapıda, fakat ondan daha küçük ve üçgen biçimlidir.

Bademi beyaz, yağca zengindir.

Kayın kozalağı insanlarca yenebilir; domuzlar ve kümes hayvanları çok sever; toplanan kozalaklardan iyi kalitede sofralık sıvı yağ çıkarılır.

Bir yanıt yazın