Kayserili Mehmed Paşa Kimdir,Hayatı

Kayserili Mehmed Paşa Devlet hizmetine, bazı paşalara kâtiplik yaparak girdi.

Sonra kapıcılar kethüdası, Divanı Hümayun tevkicisi oldu. Sadrazamlığa getirildi (1716).

Bu görevden alındı (1717). Muhafızlık ve daha sonra Mısır ve Cidde valiliklerinde bulundu.

Bir cevap yazın