Kayserili Osman Paşa Kimdir,Hayatı

Kayserili Osman Paşa Türk devlet adamı (Kayseri, ? – Laristan 1726).

Kayserili Osman Paşa Hayatı

Kapıcıbaşı, baş baki kulu, defterdar vekili, valide kethüdası ve matbah emini oldu. Bender ordusu defterdarı, birkaç gün sonra kapıcılar kethüdası ve başdefterdar tayin edildi (1714).

Rikâb defterdarlığına getirildi. Venedik sınırında kale muhafızlığı yaptı, iki defa daha başdefterdar oldu. Vezaretle Vidin muhafızı, Bosna valisi, Avlonya muhafızı, Konya valisi tayin edildi (1721).

İran savaşına gönderildi. Nahçivan muhafızı ve Şehrizor valisi olarak Hemedan başkumandanının maiyetine verildi. Daha sonra tekrar Konya ve Adana valisi oldu.

Bir cevap yazın