Kazandırıcı İşlem Nedir? Kazandırıcı İşlem Ne Demek?

Kazandırıcı İşlem Nedir,Kazandırıcı İşlem Ne Demek,İktisabi muamele, bir kimsenin başkasına ait bir malvarlığında ortaya çıkarttığı kazandırma işlemi Kazandırıcı işlem sonucu bir kimsenin malvarlığında bir çoğalma olur.

Bu çoğalma, malvarlığının büyümesi veya malvarlığının azalmasına engel olma şeklindedir. Kazandırıcı işlemden söz edebilmek için bunun karşılıksız olması gerekmez. Mal mübadelesi amacını güden işlemler de kazandırıcıdır. Bu kazandırma değişik yollarla olur.

Kazandırıcı işlem, her şeyden önce, bir tasarruf işlemidir. Zaten birkaç istisna dışında her tasarruf işlemi bir kazandırmadır, (msl. mülkiyet devri alacağın temliki, bir intifa veya rehin hakkı kurulması v.b.). Bunun gibi bir kimse lehine bir haktan feragat ve borçtan ibra kazandırıcı işlemdir.

Kazandırıcı işlem bazen bir borç sözleşmesi içinde de olabilir. Mesela bağışlama vaadi, bağışlanan bir alacak hakkı sağladığı için kazandırıcı işlemdir. Son olarak kazandırıcı işlem bir maddi fiilden ibaret de olabilir.

Karışma, birleşme ve hukuki tağyir buna örnek olarak gösterilebilir. Kazandırma vasıtasız ve vasıtalı olur. Kazandırıcı işlem sonucu, kazananın malvarlığındaki artma, doğrudan doğruya tarafların fiili sonucu gerçekleşiyorsa, vasıtasız kazandırmadan söz edilir.

Buna karşılık, tarafların malvarlıkları arasındaki değer akımı üçüncü bir kişinin malvarlığında meydana gelen bir olay sonucu oluyorsa, vasıtalı kazandırma vardır. Mesela A’nın U ile yaptığı bir anlaşma sonucu, U’yu, B’ye bir şey verme borcu altına sokmasında, böyle bir vasıtalı kazandırma söz konusudur.

 

Bir cevap yazın