Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Kazein Nedir,Nelerde Bulunur | Biyoloji Bilgileri |

Kazein Nedir,Nelerde Bulunur,Memeli hayvanların sütlerindeki azotlu maddelerin temelini meydana getiren, fosfoproteit grubundan proteinli madde.

Bitkisel kazein, küspeden, sıvı yağ artıklarından elde edilen azotlu madde.

Kazein, yağsız süt tozu ile birlikte yağ yapımının en önemli yan ürünlerinden biridir.

Kazein türleri şunlardır: maya kazein, kaymak altı sütün maya ile 30 -35°C’ta pıhtılaştırılması ve çökeleğin sıkılarak 63°C a kadar pişirilmesiyle elde edilir; sulu kısım bu şekilde giderilmiş olur, geriye kalan kısım sıcak suda yıkanır ve çok beyaz bir kazein elde edilir; laktik kazein, kaymak altı sütün laktik mayalanması sonucu pıhtılaştırılmasıyla hazırlanır; çökelek 75°C’a kadar yavaş yavaş pişirilerek sulu kısım giderilir; her iki usulde ele geçen ürün sıkılır ve 60 ile 65°C’lık sıcak hava akımında kurutulur. (Kazein bazen hidroklorik asitle de hazırlanır.) Eskiden, maya kazein şeklinde galalit kontrplak sanayiinde büyük oranda uygulama alanı bulan kazeine, günümüzde özellikle laktik kazein şeklinde daha başka uygulama alanları bulunmuştur.

Kağıt yapıştırma işleri, bazı yalıtkan maddelerin yapımı, tekstil olmayan maddelerin yapımı, tekstil apre ve boyarmaddeleri, boyalar, böcek öldürücü için ıslatıcı, şarap ve ince marangozluk işlerinde yapıştırıcı, hayvan besini, perhiz unu v.b.

Kazein, homogen bir madde değildir.

Hidroliz yoluyla, birbirinden farklı 18 amino asit verdiği gibi, proteinli olmayan maddelerin (özellikle fosforik asit) elde edildiği bir heteroproteittir.

Fosforik asidin büyük bir kısmı, hidroksi amino asit olan serin’in yardımıyla kazein molekülünde toplanır.

Farklı analiz metotları (etil alkol ile hidroklorik asit karışımında çözünürlük, ültrasantrifüjleme, elektroforez) yardımıyla kazeini önce üç farklı kısma ayırmak mümkündür: a kazein, b kazein ve y kazein.

1950’ye doğru, kazein dördüncü bir kısma da ayrılmıştır: c kazein.

Daha sonraları analiz metotlarının gelişmesiyle, kazein miselleri üstünde dengeleyici ödevi gören ve onları maya’nın enzim etkilerine karşı koruyan  kazein bulunmuştur. x kazeinin, sütün maya yardımıyla pıhtılaşması olaylarında büyük önemi vardır.

Bu önem, konsantre sütten peynir yapımı metotlarının hazırlanmasında ortaya çıkar.

Kazein mayanın etkisiyle veya sütün pH 4, 6’ya kadar (kazeinin izoelektrik noktası) ahitleşmesi sonucu süt içinde çökelir.

40 ila 200 n çapında küresel tanecikler halinde bulunur.

Mide suyu tarafından güçlükle sindirilen kazein pelte şeklinde alınır, sonra bileşiminde peptonlar bulunan bir sıvıya dönüştürülür.

Pankreas salgısı ise aksine kazeine süratle etki eder.

Bitkisel kazein daha kelay sindirilir.

Bir yanıt yazın