Ebu İshak Kazeruni Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 Kazeruni Kimdir,Çin, hindistan, iran ve anadolu’da islamiyetin yayılmasında büyük hizmeti geçen alim ve mücahid evliya.

Ebu İshak 24 000 kadar mecusinin müslüman olmasını sağladı.

İrşadın yanında «cihad»i da Müslümanlığı yaymak için bir yol olarak kabul ettiğinden, kendinden sonraki devirde de İran, Hindistan ve Çin’de görüşlerini benimseyenler oldu.

İshakiye tarikatı Anadolu’da da teşkilatlandı, özellikle XV. yy.da savaşçı yönleriyle Anadolu’da önemli bir rol oynadı.

Bazı şehirlerde adına tekkeler kuruldu.

XVII. yy.da Kazeruniye, başka tarikatlara karıştı.

halk arasında Ebu İshak hakkındaki inanış yaşamaya devam etti.

Balık avcıları ve satıcıları onun kabrinden alınan toprağın sihirli ve uğur getireceğine inanırlar.

Bir cevap yazın