Keban Barajı,Özellikleri

Keban Barajı Elazığ ilinin Keban ilçesinde baraj. Keban barajının elektrik üretim tesislerinin dikey eksenli Francis tipinde, dakikada 166,67 devir yapan, 249 000 BG’ünde 8 türbin ile dikey eksenli, 175 000 kVA gücünde, 50 c/s frekanslı 8 jeneratörden meydana gelmesi projede öngörüldü.

Barajın yapımına 1965 haziranında başlandı ve ihale, esas itibarıyla bir fransız-italyan ortaklığına verildi; bir kısım işleri de bir Türk firması üstüne aldı.

Keban Barajıİnşaatın belirli bir safhaya gelmesinden sorra drenaj alanını meydana getiren 425X150 km’lik alanda bulunan ve gölün oluşacağı yerlerdeki iskan bölgelerinin boşaltılmasına başlandı.

Keban barajının maliyeti ,1970’te para değerinde değişiklik yapılmadan önce 1 milyar 397 000 000 lira olarak tespit edildi ve inşaatın 1971’de tamamlanması öngörüldü.

1981 yılında da diğer 4 türbini devreye girdi. Barajın toplam kurulu gücü 1330 Megawatt olup yıllık enerji üretimi 6 Milyar kWh dir.

Kurulduğunda Türkiye’de üretilen elektriğin %20 sini tek başına karşılayan santral şu an tüketilen toplam elektriğin % 8’ini karşılamaktadır.

Keban Barajı böylece 1950’lerde Hirfanlı Barajı ve Sarıyar Barajı’nda büyük baraj inşaatı tecrübesini kazanmış Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu ilk dev baraj olup, gururu ve alnının akıdır.

Keban Barajı

Baraj mevkii Elazığ’ın 45 km kuzeybatısında, Malatya’nın 65 km kuzeydoğusundadır.

Karasu ve Murat nehrinin birleştiği yerden 10 km daha aşağıda nehrin aktığı en dar boğazlarından birindedir.

Karasu ile Murat nehirlerinin birleşmeleri ile meydana gelen Fırat nehrinin bu birleşme noktasından itibaren ilk uygun baraj yeridir.

Fırat nehri yılın muhtelif zamanlarında çok farklı bir akım düzenine sahiptir. Ortalama geçen su miktarı 635 m³/sn.’dir.

Kış aylarında ortalama debi 200 ile 300 m³/sn. arasında değişir.

Nehrin bir yıl içinde geçirdiği suyun % 70’i kar erime mevsiminde yani Mart ile Haziran ayları arasında geçer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir