Keçuva Dili

Keçuva Dili Kolomb’dan önce Güney Amerika’daki tek medeniyet dili plan Keçua bütün inka imparatorluğunun günlük ve resmi diliydi. İspanyolların ülkeyi fethi sırasında misyonerler tarafından din dili haline getirilmesinden ötürü yayıldığı alan daha da genişledi.

Keçua dili böylece inka imparatorluğu etkisi dışında kalan bölgelere de (msl. Santiago del Estero eyaleti; Ucayali havzası v.b.) yerleşti.

Keçua dili şu şekilde tanımlanabilir: ünsüzleri çoktur; kapantılı ve yan kapantıhların üçer dizisi vardır: normal; soluklu; boğazsılaşmış.

Daralmalılar da dahil, ünsüzlerin hepsi titreşimsizdir. Ünlüler: a, e, i, o, ü. Soneklerin sayısı yoktur; bunlar kiplikleri ve görevleri belirtmeye yarar. Msl. t’aka: ayırmak; t’akaku, kendini ayırmak; t’akanaku: birbirlerinden ayrılmak; t’akayu: bir şeyin bir bölümünü ayırmak, size ait olan bir şeyden bir pay vermek.

Fiil çekiminde özne sonekler, zaman, kip veya görünüş belirten sonekler, zaman, kip veya görünüş belirten soneklerle ilişkide olup olmamasına göre değişik biçimlere girer.

Bir cevap yazın