Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Kedigiller | Hayvanlar Alemi |

Kedigiller Hakkında Bilgi, etçiller arasında yırtıcılığa en elverişli, en maharetli, en iyi silahlı ve en güçlü hayvanlardır.

Kedigiller ve Özellikleri

Azı dişlerinin hepsi parçalayıcı, köpekdişleri sivri, tırnakları genellikle içeri çekilebilir durumda, pençeleri güçlüdür. Avladığı hayvanı pençeleriyle öldürebilir.

Kedigillerin dünyadaki yayılma alanı pek geniştir: yalnız Madagaskar’da ve Avustralya bölgesinde bulunmaz.

Kedigillerden Asya’da bulunanlar: kaplan, pars, yabankedisi, vaşak kedi; Afrika’da: aslan, pars, çita, afrika yaban kedisi, benekli kedi; Amerika’da, vaşak, puma, jaguar, oselot, şati, jaguarundi.

Üçüncü ve dördüncü zaman tabakalarında bulunan fosil yırtıcılar, bugünkü en iyi yırtıcılardan daha güçlü ve kuvvetli hayvanlardı.

Bunlardan Machairodus cultridens kocaman bir kaplana benziyordu.

Yırtıcı hayvanların çita dışındakiler insanlara alışmaz. Kedi ise evcilleşen tek yırtıcı hayvandır.

Türkiyede Kedigiller

Anadolu’nun tarihinde birçok farklı kedigil türüne rastlamak mümkündür.

Bunlardan bazıları son buz devrinin bitmesi ile, bazıları da Roma İmparatorluğu döneminde avlanarak tükenmiştir.

Ama bu tarihi son 200 yıla kısıtladığımızda bile aslan, kaplan, pars ve çita türleri ile karşılaşırız.

Anadolu’nun Batı, Orta, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde yaşamış olduğu bilinen Asya aslanı en son 19. yüzyılın ikinci yarısında görülmüştür.

Güneydoğu Anadolu’da yaşayan çita ise 19. yüzyıldan sonra bir daha görülmemiştir.

Türkiye’nin en son Hazar kaplanı, 1970’te Hakkâri Uludere’de, en son Anadolu parsı da yine 1970’li yıllarda vurulduğu düşünülmekteydi ancak 2013 Eylül ayında Prof. Dr. Şağdan Başkaya başkanlığındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü tarafından fotoğrafları çekildi ve parsın Türkiye de ki varlığını devam ettirdiği kanıtlandı.

Günümüzde Türkiye’de bildiğimiz ev kedisinin dışında, ev kedisi ile aynı türe ait olan yaban kedisi, Avrasya vaşağı, karakulak (ya da step vaşağı), sazlık kedisi (ya da bataklık vaşağı) kedigiller familyasını temsil eder.

Uzun süre Türkiye’deki pars varlığının olmadığı düşünülmekteydi ancak 2013 Eylül ayında Prof. Dr. Şağdan Başkaya başkanlığındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü tarafından pars fotoğrafları Türkiye sınırları içinde çekilmiştir.

Kedigiller

Kedigiller

Kedigiller

Kedigiller

Bir yanıt yazın