Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kekemelik Nedir,Nasıl Oluşur,Tedavisi

Kekemelik Hakkında Bilgi,Kekemelik Nedir, Nasıl Oluşur,Tedavisi,Bazı heceleri tekrar etmek, bazılarını patlayıcı bir konuşma biçiminde zorlukla söylemek ve söylenemeyenlerin önünde duraklamaktan ibaret bir konuşma bozukluğu.

Kekemelik, ruhsal bozukluklarla (fazla heyecan, aşağılık kompleksi, kötü alışkanlıklar) sinir hücrelerinin devindirme gücü bozukluklarına (deyindirici sistemin bozukluğu, terslenmiş beceriksizlikler, ürkütmeler) dayanır.

Durdurulamayan hece ve p, f, k, b, d, g gibi patlayıcı harflerin (klonik kekemelik) veya çoğu zaman patlayıcı sessiz harflerle başlayan heceler önünde, gerçek kas kramplarını hatırlatan duraklamalarla (tonik kekemelik) belirlidir.

Kekemelik Tedavisi 

Solunum düzensizliği çok önemlidir; ritmi iyice belirterek şarkı söylemek, hem solunumu kolaylaştırdığı hem de kekemenin kendisine güvenini sağladığı için, bu sırada kekemelik kaybolur.

Ağız-yutak aygıtının bir şekil bozukluğu hiç bir zaman kekemeliğe sebep olmaz.

Eğitilmesi gereken, aşırı heyecanlılık halidir.

Ritim ve fonetiğe dayanan eski metotlar, özellikle genç çocuklarda iyi sonuçlar vermişse de, erişkinde sadece solunumun, ritmin ve boğumlamanın eğitilmesi yeterli olmamaktadır.

Bugün, yalnız başına veya konuşma ve soluma alıştırmalarıyla birlikte uygulanan psikoterapi daha derinlemesine etki gösterdiği için, eski metoda tercih edilmektedir.

Kekemenin eğitimine genç yaşta başlanmalıdır.

Eğitim, bu bakımdan uzmanlaşmış hastahanelerin polikliniklerinde veya özel tıbbi-pedagojik kurumlarda ve kekeme enstitülerinde yapılır.

Erişkinlerin bu önemsiz sinir hastalığını psikoterapi uzmanları başarıyla tedavi etmektedir,

Bir yanıt yazın