Kelile ve Dimne

Kelile ve Dimne  İ.Ö. 1 yy.civarında yaşadığı varsayılan Beydeba tarafından kaleme alınmış fabl tarzında hikayeler barındıran bir hikaye kitabı. Aslı hint filozofu Bidpay tarafından Sanskritçe olarak yazıldı. Kelile ve Dimne, birinci bölümdeki hikâyelerin kahramanlarından olan iki çakalın adıdır {Karat aka ve Damanaka).

Kelile ve dimne çeşitli yıllarda pehlevice, arapça ve diğer batı dillerine çevrildi. Türkçeye ilk çevirisi XIV. yüzyıl bilginlerinden Hoca Mesud Gülşehri tarafından Aydınoğlu Umur Bey (1309-1347) adına yapıldı. Bu tercüme bilinmeyen bir yazar tarafından manzum hale getirildi ve Sultan Murad I’e ithaf edildi.

XVI. Yüzyıl yazarlarından Ali Vasi, Nasrullah’ın farsça manzum Kelile ve Dimne çevirisi olan Envar-ı Süheyli’ sini (Süheyli’nin Nurları) Hümayunname adıyla türkçeye çevirdi ve Kanuni Sultan Süleyman’a ithaf etti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir