Kelime Bilimi Nedir,Morfoloji,Etimoloji

Kelime Bilimi Nedir,Kelime Bilimi Demek, G. Matore’nin Methoden Lexicologie (Kelimebilimde Metot) [1953] adlı eserinin yayımlanmasından itibaren bağımsız bir bir bilim kolu oldu Kelimebilim şu bilimlerden ayrılır:

Leksikografi Nedir

Sözlük yapımında kelime bilimin ve çeşitli başka bilimlerin verilerinden yararlanan bilim dalı.

Morfoloji Nedir

Kelimebilim anlamlarını incelediğinden ne sözlüklerde kullanılan alfabetik sınıflamadan, ne de morfolojinin kök, önek ve sonek sınıflamasından yararlanabilir.

Etimoloji Nedir

Kelimelerin kökü ve tarihi hakkında bilgi verir ama bugünkü anlamlarını açıklamaz.

Stilistik Nedir

Yazarların kişisel olarak kullandıkları anlatım olgularını (sesler, düzün imgeler, kelimeler v.b.) inceler, oysa kelimebilim özellikle dili konuşan toplumda görülen ortak olguları ele alır.

Kelime Bilimi

Kelime bilim ile anlambilim (semantik) arasındaki farklar daha az belirgindir; bununla birlikte semantik, tek tek kelimelerin tarihsel incelenmesi olarak kabul edilebilir; kelimebilim ise kelimeleri bir yandan tarihlerinden soyutlayarak dural (senkronik) olarak ele alırken, öte yandan kelimelerde kişisel olguları değil toplumsal nitelikteki bir yapının unsurlarını bulur; şu halde kelimebilimi «yapısal semantik» olarak tanımlamak mümkündür.

Bu sayıları kabarık olgular topluluğunu bir anda incelemek imkansız olduğundan bazı kelimebilimciler (Trier, Wartburg, Matore v.b) çeşitli devirlerin kelime hazinelerini anlam alanlarına böldüler; bu anlam alanlarında kelimeler hiyerarşik bir kortuma sahipti ve gruptaki bütün unsurlar birbirlerine bağımlıydı; böylece, bir kelimenin önemi kullanım sıklığıyla değil, «toplumsal ağırlık» ile belirlenir.

Kelimebilim, incelemeleri «süre içinde» sınırlandığında (veya «devrelere ayrılma») bu sınırlanmanın mantıklı bir biçimde nasıl yapılabileceği meselesi ortaya çıkar.

Eğer, medeniyet olguları bütünü olan kelime hazinesi, bazı dilbilimcilerin düşündüğü gibi, düzenli değil de kesikli olarak ve ani değişimlere benzeyen bir mekanizmaya göre gelişyorsa, zamandaki lügat olguları kesitlerine diğer insan bilimlerinde kabul edilen «kuşak» kavramını uygulamak mümkün olacaktır.

Şu halde, bir dilin kelime hâzinesi tarihi, yaklaşık olarak her biri toplumun farklı bir durumunu belirten otuz yıllık dönemlere bölünebilir.

Yeni bir bilim olan kelimebilim alanında henüz çok sayıda ve önemli çalışmalar yapılmadı ve kelimebilim bugüne kadar kesin bir metoda kavuşmadı; bununla birlikte kelime hazinesinin toplumsal açıdan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan meseleleri içine aldı, bazı alanlarda ve bazı dönemler için değerli açıklamalar yaptı.

Kelimebilim tasarladığı amaçlardan bazılarını gerçekleştirdiği zaman komşu bilimlerin (tarih, sosyoloji, psikoloji, sözlükbilim, estetik v.b.) kelimebilimin katkılarından yararlanacağı kesindir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir