Kelime-i Şehadet Nedir

Kelimei şahadet  İslam dininin beş temel şartından birincisi «Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammedün abdühü ve resulühü» (Tanıklık ederim ki, Allah’dan’dan başka Tanrı yoktur ve tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve peygamberidir) sözü.

Bazen kısaltılarak «Lâ ilâhe illallah, Muhammedün resullüllah» (Allah’dan başka Tanrı yoktur. Muhammed Allah’ın peygamberidir) şeklinde de söylenir.

Bu son şekil genel bir anlam ifade ettiği ve tanıklığı kapsamadığı için İslamlığın şartı olan cümlenin yerine geçmez; yeni islam olan bir kimsenin baştaki cümleyi söylemesi gerekir.

Kelimei şahadet, islam dininin beş temel şartından birincisidir. Müslüman sayılabilmek için önce bu şartın yerine getirilmesi gerekir.

Kelimei şahadet getiren bir kimse, öbür şartlara uymasa bile, müslüman sayılır. Kelimei şahadet, birçok hattata konu oldu.

Motiflerle, cami duvarlarına ve kubbelerine, tablolara yazıldı; seccadelere, duvar halılarına, tabut örtülerine işlendi.

Bir cevap yazın