Kelime-i Tevhid Nedir,Çeşitleri | Din Bilgileri |


Kelime-i Tevhid Hakkında Bilgi,Kelime-i Tevhid Nedir
,İslam dinine göre Ahhah’ın tek olduğunu, ondan başka tapılacak bir varlığın bulunmadığını söylemek tevhit’tir. Bunu anlatan deyime de kelime-i tevhit denir.

Kelime i Tevhid Çeşitleri

Tevhit üç türlüdür: 1. lâ mabut illallah (Tanrı’dan başka tapılacak varlık, mabut yoktur).

Buna halkın tevhidi denir, 2. lâ maksut illallah (Allah’dan başka istenmesi gereken varlık yoktur.) Buna da seçkinlerin tevhidi denir; 3. lâ mevcut illallah (Allah’dan başka varlık yoktur).

Bu daha çok mutasavvıf tevhidi’âir. Her üçü de kelimei tevhit anlamını ihtiva eder.

Tasavvufta, yalnız Allah’ın varlığı inancı yaygın olduğu için, Allah’dan başka varlık kabul etme bir gelenek niteliğindedir.

Kelimei tevhitle ilgili pek çok yorum ve açıklama vardır.

Bir cevap yazın