Kemal Batanay Kimdir,Hayatı

Kemal Batanay Biyografi,Kemal Batanay Kimdir Hafız Kemal BATANAY, (1893-1982) Hattat, tanburî, bestekâr.

Kemal Batanay Hayatı

Kemal Batanay Kimdir 
Kemal Batanay, Kemal BATANAY, (1893-1982) Hattat, tanburî, bestekâr.

İstanbul’da Atik Mustafa Paşa’da doğdu.

İmam Hâfız Mehmed Ziyâeddin Efendi’nin oğludur.

Vefâ İdâdisi’ni bitirdi, İlâhiyat Fakültesi’nde okudu.

Mehmet, Hulûsi, Hacı Ömer ve Hacı Kemal efendilerden hat sanatı, Refik Fersan, Tanburî Ömer Bey ve Kadı Fuad Efendi’den musikî dersleri aldı.

Kemal Batanay Eserleri

“Baş döndürüyor ruhu saran cilveli dansın” (Rast Semdi),

“Besmeleyle başlayahm gel söze” (Saba Sofyan), “Birlikte gelen bezme yine nây-u rebâbı” (Kürdili Hicazkâr),

“Bir gül gibi ben saçlarınâ bend olabilsem” (Nihavend),

“Dem olur hayâlin gitmez gözümden” (Şedd-i Araban),

“Derim nice bir sinede pinhân ederim ben” (Bayati Aksak),

“Dem-be-dem artmakta âlâmım benim” (Ferahfezâ-Curcuna),

“Ey hüsni semavî seni ben az nu severdim” (Müstear Yürük Semai)

“Enginleri yok eden, nûrlu yollar açanz” (Marş), “Eşk-i çeşmim gibi canan bu gece oldu revân” “(Şehnaz Sengin Semdi),

“Görür hâl-i perişâmm, yine etmez banâ imdâd” (Sultamyegâh),

“Geçtiğim dikenli aşk yollarında” (Gülizâr Sofyan),

“Gülüm, reftânnîgöster, sahnsm bâğ-ı gülşende” (Sabâ Zincir Beste),

“Haste-i aşkım, gözüm rûşen değil (Sipihr Müsemmen),

“îçtim o güzel gözlerinin sunduğu meyden”, (Sûzi-dil Aksak),

“Ne hâcet sormağa câmm, cemâl-i rûyûnû bendem” (Hüzzam Curcuna).

“Neden âmâlimi kırdın, bırakdm nâtüvan gönlüm” (Hüzzam),

“Sesinde bestelenir nâzh-nâzh…” (Şedd-i Araban),

“Sevdayı terennüm edecek bestenigârım (Bestenigar Aksak)

“Yâr elinden yârelendi yâreli gönlüm benim” (Sabâ Devrihindi),

“Yârin bana her nağmesi bir şedd-i Arabandır” (Şedd -i Araban),

Bayatî Araban Aksak Şarkı:

Şâd iken, âşıktı pür gam gibi, dilhûn oldum,

Sen de kendin gibi bir âfete meftun oldun, îptilâ âfetini, şimdi nedir anlarsın,

Sen de kendin gibi, bir âfete meftun oldun.

Nihavend Sengin Semai Şarkı:

Bir gül gibi saçlarına bend olabilsem Sermest-i visâl âşıka mânend olabilsem Rûhum mey-i aşkınla taşıp bend olabilsem Gül goncesi ağzında nihâvend olabilsem Çehrendeki rengin eşi fecrin neresinde Bir tatlı edâ vardır ipekten nefesinde Canlar büyülenmekte o şâhâne sesinde Gül goncesi ağzında nihâvend olabilsem.

Şeterabân Aksak Şarkı:

Dem olur hayâlin gitmez gözümden Seni sevmek isterim hep özümden Bana zindân olur dünyâ, yüzünden Seni sevmek isterim hep özümden.

Bir cevap yazın