Kemal Reis Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Kemal Reis Hakkında Bilgi,Kemal Reis Kimdir,(1451 – 1511),Türk denizci.

Kemal Reis Hayatı

Bazı osmanlı kaynaklar , karamanlı bir Türk ailesinden geldiğini yazar.

Gelibolu’da azap askeri oldu.

Eğriboz seferine, Mahmud Paşa kumandasındaki donanmaya katıldı, adanın fethinden sonra (1470) oraya yerleşti.

Adadaki korsanların reisliğini üzerine alarak Venediklilerle mücadele etti.

Türkler ve Venedikliler arasında ünü arttı.

Bayezid II, kendisinden yardım isteyen Granada hükümdarı Hasan’a, bir korsan filosuyla birlikte Kemal Reis’i gönderdi (1495).

Endülüs müslümanlarının İspanya ile yaptığı savaşta bir İspanyol filosunu bozguna uğrattıktan sonra, Malaka şehrini yağmaladı.

Cezbe adasını kendisine üs yaparak İtalya, Fransa, Orta ve Batı Akdeniz adalarında korsanlık yaptı.

Malta adasına yaptığı baskında ada hakiminin oğlunu esir aldı.

Başarılan kaptanıderya Sinan Bey tarafından padişaha bildirildi ve padişah tarafından mükafatlandırıldı.

Kuzey Afrika kıyılarında mahalli müslüman emirlerinin işlerine karıştı.

1495’te padişah tarafından İstanbul’a çağırıldı.

Osmanlı donanması hizmetine girdi.

Bir yıl sonra Çukurova’nın Haremeyn evkafı (Mekke ve Medine’ye tahsis edilen vakıflar) gelirlerini deniz yoluyla İskenderiye’ye götürdü (1496).

Dönüşte Rodos yakınlarında Saint Jean şövalyelerini yenerek Rodos amiralini esir aldı (1503).

Rodos adasına asker çıkararak kasaba ve köyleri yağmaladı.

Mısır’a giderek memlûk sultanı Kansu Gavri.ile görüştü (1507). Bu arada Trablusgarp emîrinin isteği üzerine Trablusgarp’a gitti.

İspanya kıyılarına akınlar yaptı.

Adalar denizindeki savaşa giderken yolda yakalandığı bir fırtınada gemisi ile birlikte batarak boğuldu.

Reisülmücahidin adı verilen Kemal Reis’in ölümü bütün Akdeniz’de üzüntüyle karşılandı.

Denizciliğinin yanı sıra osmanlı donanmasına getirdiği en önemli yenilik uzun menzilli topları ilk defa kullanmış olmasıdır.

Bir cevap yazın