Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kemalpaşa – Laskarisler Sarayı | Tarihi Yapılar İstanbul |

Kemalpaşa – Laskarisler Sarayı Kız Kulesi harabeleri denir, Bursa’da, Mustafa kemal paşa’da Laskarisler zamanında (1204 -1261) bizans sarayı, önce, E. Freshfield sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi adına Ord. Prof. Arif Müfid Mansel başkanlığındaki bir heyet tarafından araştırıldı (1958).

Geniş bir ovanın kenarında kurulan saray bugün yıkılmıştır.

Kalıntıların durumundan anlaşıldığına göre bina üç katlıdır.

Ayrıca bir bodrum katı vardır.

Kare planlıdır.

Dış kısmının görünüşü masif bir kitle halindedir. Kaide kısmında duvar kalınlığı 2 m’yi bulur.

Üç katın ağırlığını taşıyacak kadar kalın olan bu duvar, binaya bir kale görünüşü verir, iç duvarlara bitişik duvar payeleri ve bazı köşklerdeki duvar ve pandantif kalıntıları, bodrum katının ortasında bir sıra sütun veya payenin bulunduğunu gösterir.

Üzeri, kubbeli tonozlarla örtülüdür.

Üst katların dış mimarîsi, kaide kısmınınkinden farklıdır.

Cepheleri, tuğla ve kaba yontulmuş taş dizileriyle örülüdür.

Katlar, içeriden kemerli nişlerin ortasında açılmış pencerelerle aydınlanır.

Bir yanıt yazın