Kemankeş Kara Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı

Kemankeş Kara Mustafa Paşa,Türk devlet adamı (Arnavutluk 1592 [?] – İstanbul 1644).

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Hayatı

Yeniçeri ocağına devşirme alındı. Kara Hasan Ağanın dairesinde eğitildikten sonra solak olarak göreve başladı. Kısa zamanda çorhacılık, kul kethüdalığı ve sekbanbaşılık mevkilerine yükseldi (1634).

Ferhad adlı bir okçudan kemankeşlik öğrene lek bu işin ustası oldu. Murad IV tarafından yeniçeri ağalığına getirildi.

Revan seferinde padişahın ilgisini çekti. İstanbul’a gelince kaptanıderya oldu. Bu görevde kaldığı süre içinde donanmayı düzeltmeye çalıştı.

Murad IV, Bağdat seferine çıkarken Kemankeş Kara Mustafa Paşa ya, kaptanıderyalık görevine ek olarak sadaret kaymakamlığını da verdi.

Bağdat seferi sırasında padişahın her konuda danıştığı paşalardan biri oldu. Bağdat kuşatması sırasında ölen Tayyar Mehmed Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi (24 aralık 1638).

Bağdat kalesi alındıktan sonra kaleyi onarttı. Kasrışirin antlaşmasını (17 mayıs 1639) imzalayarak İstanbul’a döndü (5 ocak 1640). Murad IV’ün ölümünden sonra da görevde kaldı.

Aleyhine çalışan Silâhtar Mustafa Paşayı öldürttü; kaptanıderya Hüseyin Paşayı da özi beylerbeyliğine tayin ederek İstanbul’dan uzaklaştırdı. Bundan sonra Lehistan İle barışı yeniledi.

Devlet teşkilâtında geniş bir ıslahat yapmayı tasarladı. Tasarıya göre, yeniçeri ve sipahilerin sayıları azaltılacak, maaşlarından tasarruf edilecek, herkesin vergi vermesi sağlanacak ve ayarı bozuk akçe yerine yeni akçe kestirilerek akçenin satın alma gücü yükseltilecekti.

Bunlardan bir kısmını uygulayabilen Mustafa Paşa, İstanbul’da satılan bütün mallara narh koydu.

Böylece piyasada kısa bir süre sonra bolluk ve ucuzluk sağlandı. Ayrıca devletin geliri, giderini karşıladığı gibi 6 000 kese de tasarruf sağlandı.

Paşanın bu davranışları bazı kişilerin çıkarlarına dokundu. Uygulamada görülen bazı hatalar, Mustafa Paşanın aleyhine çalışan grubu güçlendirdi, öte yandan, yönetimi eline almak isteyen Kösem Sultan, Mustafa Paşa gibi kuvvetli ve kudretli bir kişinin sadrazamlık makamında bulunmasını istemiyordu.

Bunlara Cinci Hoca ile Silâhtar Yusuf Paşanın çalışmaları eklenince Mustafa Paşanın durumu sarsıldı. İbrahim I’in emriyle idam edildi.

Bir cevap yazın