Kenan Akyüz Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kenan Akyüz Kimdir,Türk edebiyatı profesörü (Yanya 1911).

Kenan Akyüz Hayatı

Kenan Akyüz Kimdir,
Kenan Akyüz,Türk edebiyatı profesörü (Yanya 1911).

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesini bitirdi (1934).

Aynı yıl Yüksek öğretmen okulundan da mezun oldu.

Doçentliğe (1944) ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesinde yeni Türk edebiyatı profesörlüğüne yükseldi (1954).

Başlıca eserleri

Tevfik Fikret (1947) [monografi], Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi (1953, 1958, 1969) [antoloji], Ziya Paşanın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar (1964) [inceleme], Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1969) [araştırma], Fundamenta’nın la Litterature Moderne de Turquie (1964) maddesi.

Yayına hazırladığı eserler

Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’si (1960); aynı yazarın GülnihaVi (1960) ve Zavallı Çocuk’u (1960); Abdülhak Hâmid’in Finten’i (1964).

Bir cevap yazın