Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

CoğrafyaTarih

Kenan Bölgesi | Tarih Bilgileri |

Kenan Bölgesi Şeria Nehri’nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimi dini metinlerde verilen isim.

Ülke halkı (Kenanlılar) M.ö. 9000’e doğru yerleşmiş Samilerdi.

Mısır’dan çıkan İsrailliler Incil’e göre Tanrı’nın kendilerine adamış olduğu («Adanmış Ülke» adı buradan gelir) bu bereketli topraklan M.ö. 1200’e doğru Yeşua yönetiminde ele geçirdiler.

Fetih birkaç yıl süren akınlarla başladı, sonra ağır bir sızma hareketi yıllarca devam etti; fakat ülkenin yerli temeli ortadan kalkmadı ve İsraillileri etkiledi.

Taanak, Megiddo, Gezer Beysan gibi yerler uzun süre fethedilemedi.

Kudüs ancak M.ö. 1000’e doğru Davut tarafından alınabildi.

Kenan bölgesi tapınakları, bir sunak, dikili taşlar ve kutsal bir orman kapsayan açık tavanlı yüksek yerlerdir (Amrit Beyson).

Genellikle tepeler üzerine kurulan şehirleri yüksek surlar ve daire şeklinde hendek yollar korurdu.

Mezarlar mağaralarda hazırlanırdı.

Bir yanıt yazın