Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Kenan Rifai Kimdir | Biyografi |

Kenan Rifai Kimdir,(1867, Selanik – 1950, İstanbul), Türk mutasavvıf, eğitimci.

Galatasaray sultanisini bitirdi.

Orada Muallim Naci ve Recaizade Ekrem’in öğrenciliğini yaptı.

Maarif nezaretine girerek Balıkesir, Adana, Manastır, Üsküp, Kosova, Trabzon vilayetlerinde fransızca hocalığı, müdürlük, maarif müdürlüğü ve müfettişliklerde bulundu.

Edhem Efendi adındaki bir mutasavvıftan tasavvuf eğitimini gördü.

Medine idadisini açtı ve dört yıl müdürlüğünü yaptı.

Orada, devrin ünlü Rifai şeyhi Hamza Rifai’den resmen icazet aldı.

İstanbul’a döndüğü zaman Erkek Muallim mektebi fransızca hocası ve Tetkikatı ilmiye Encümeni azası oldu.

Fatih semtinde Altay Dergahı adıyla ün yapan rifai tekkesini açtı (1908).

Kenan Rifai kimdirBu sırada Numunei Terakki mektebine öğretmen ve Dârüşşafaka lisesine müdür oldu.

Çağının şartlarına kıyasla aydın ve sanatsever bir din adamı ve son devrin içtihat sahibi sofilerindendi.

Kenan Rifai Eserleri

Rehber-i Salıhin (Tarikata Girenlerin Yol Göstericisi) [1889]; Mukteza-ı Hayat (Hayatın Gerektirdikleri) [1890]; Tuhfe-i Ken’an (Ken’an’dan Armağan) [1904]; Ahmed El Rifai (1921), llahiyat-ı Ken’an (besteleri ile beraber) [1922].

Hadislerin Fransızca’ya tercümesi ile Mesnevi’nin tercüme ve yorumu basılmadı.

Bir yanıt yazın