Kerevides Nedir,Kerevit Kerevides

Kerevides Nedir,Kerevidesler, tatlısularda yaşarlar. Çok ufak değişikliklerle denizde yaşayan benzerleri İstakozların küçük birer modelleridir.

Kerevit Kerevides

Yurdumuzdaki birçok göllerde, akarsularda bulunur. Kuş-gölü. Apolyont gölü, Terkos gölü. Sapanca gölü, İznik gölü, Eğridir ve Kovadağ gölleri başlıca yerleridir.

KerevidesBoylan 15-20 santimi pek aşmaz. Bütün hatlarıyla İstakoza benzerse de renk ve kıskaçlarında bariz değişiklikler vardır.

Haki veya tahini boz renklidirler.

Ön ayağından ilk ikisi her ne kadar diğer ayaklara nazaran gelişmiş ise de zayıf ve gagaya benzerler. Gene de bu kıskaçlar tehlikelidir. Sakınmak gerekir.

Sekiz ayağının uçları sivri tırnaklıdır. Burnunun iki tarafında ikişerden dört adet ince ve sert kılçıklar vardır.

Bunların hemen dibinden uzanan iki uzun boynuz geriye çevrildiği zaman hayvanın vücudunu aşar.

Kuyruk kısmı vücuduna oranla daha kısadır. Kıskaç ve ayakları etsizdir, yenecek yeri kuyruk kısmındadır.

Kerevidesler akarsularımızda çok bulunur. Boylan göl kerevideslerinden küçük olmalarına karşılık akarsu kerevidesleri daha etli olurlar.

Bir cevap yazın