Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Kerim Erim Kimdir,Hayatı,Eserleri | Biyografi |

Kerim Erim Biyografisi, Kerim Erim Eserleri, Kerim Erim Hayatı, Kerim erim’in matematiğe katkıları ,Kerim Erim Kimdir Türk matematik bilgini (İstanbul 1894-1952).

Kerim Erim Hayatı

Berlin üniversitesinde okudu (1914). Yüksek Mühendis mektebinde profesör, daha sonra ordinaryüs profesör oldu.

kerim erim
Kerim Erim,Türk matematik bilgini (İstanbul 1894-1952).

1933’te Millî Eğitim bakanlığı tarafından İstanbul dârülfünununun üniversiteye çevrilişi sırasında, Reform komitesine üye seçildi.

1933’te Fen fakültesinin dekanlığına tayin edildi.

1946’da Yüksek Mühendis mektebindeki görevini bıraktı.

1948’de ikinci olarak Fen fakültesine dekan seçildi.

Kerim Erim Eserleri

Mihanik; Nazarî Hesap; Analiz Dersleri; Über die Tragheitsförmen Eines Modulsystems (Bir Modül Sisteminin Süredurum Biçimleri üstüne) [1928]; Über Eine Neue Definition des Mehrdimensionalen Stieljeschen İntegrals (Çok Dimansiyonlu integrallerin Yeni Tanımı Üstüne) [1941]; Über Höheren Diffrenti-alelemente Einer Regelflache und Einer Raumkurve (Bir Mekân Eğrisi ve Taban Düzeyinin Yüksek Ayrıntılı Elementleri Üstüne (1945]; Über Beschrankte Fıınktionen, dieim Vorgeschriebenen Punkten Gleiche W erte Annehmen (önceki Görüşlerle Eşdeğerli Olarak Benimsenen Sınırlı Fonksiyonlar Üstüne) [1947]: Sur le Principe de Saint-Venant (Saint-Venant’ın İlkesi Üstüne) (1948).

Bir yanıt yazın