Kerim Han Zend Kimdir,Hayatı

Kerim Han Zend Kimdir,Hayatı (? – 1779) İran’da hüküm süren Zend hanedanının kurucusu,hükümdarı.

İsfahan yakınında oturan Zend Nadir Şah’ın ölümünden (1747) sonra çıkan taht kavgaları ve karışıklıklar sırasında ortaya atıldı.

Kerim han zend Rakiplerinden İsmail III’ün birinci veziri Ali Merdan’ı, Mustafa Han ve Azerbaycan hakimi Azad Han’ı yendi. Hükümdarlığını ilan etti.

Kerim Han’ın hükümdarlığında osmanlı-iran sınırı üzerinde bulunan Baban sancağı ocaklık olarak Kürt Fakih Ahmed’in oğullarına verildi.

Sancak yüzünden kardeşler arasında çıkan rekabet osmanlı-iran savaşına sebep oldu.

Baban sancağı mutasarrıfı Mehmed Paşa şaha güvenerek Bağdat valisi Ömer Paşaya cephe alınca azledildi.

Mehmed Paşayı makamına oturtmak için Kerim Han’ın gönderdiği kuvvetler yenildi.

Bunun üzerine Han daha büyük kuvvetlerle saldırıya geçti; on altı ay kuşatmadan sonra Basra’yı zaptetti.

Basra’nın düşmesi ve mütesellimi Süleyman Ağa’nın Şiraz’a götürülmesi üzerine İran’a savaş ilan edildi (1776).

Savaş devam ederken, Zend Kerim Han, osmanlı-rus münasebetlerinin gittikçe bozulmasından yararlanarak Katerina II ile bir antlaşma yaptı (1778).

Antlaşmaya göre, Rusya Rumeli’den, İran da Anadolu’dan hücuma geçecekti.

Fakat kısa bir süre sonra Kerim Han öldü. Ailesi arasında taht kavgaları çıkarak antlaşma şartları uygulanamadı.

Bir cevap yazın